Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'TQ không bao giờ tốt đẹp với VN'

Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang bày tỏ nỗi lo sợ về việc xuất hiện người Trung Quốc nuôi cá bè ở vùng biển Cam Ranh, một vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng của Việt Nam.

Ông khẳng định rằng những người nuôi cá Trung Quốc này có đồng thời hai mục đích là kinh tế và quân sự v̀i 'bờ biển Việt Nam dài, nhiều chỗ khác nuôi được tại sao không làm mà lại vào Cam Ranh?'.

Ông nghi ngờ rằng trong vòng ba năm qua, những 'nông dân' Trung Quốc này đã 'cài cắm cái gì ở đấy'.

Việc người Trung Quốc xuất hiện nhiều ở Việt Nam để làm ăn kinh tế, theo ông Giang, không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà là 'âm mưu toàn diện' của Trung Quốc để 'phá hoại nền kinh tế Việt Nam'.

"Trung Quốc từ xưa đến giờ không bao giờ tốt đẹp với nhân dân Việt Nam," ông nói, "Họ không bao giờ muốn mình mạnh lên để dễ thôn tính."