Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Anh ra luật phạt tội ép gả con

Bộ luật ban hành năm tới ở Anh quy tục lệ cha mẹ ép gả con vào tội hình sự.

Mỗi năm, hàng ngàn thiếu nữ ở Anh bị cha mẹ ép gả với hầu hết trường hợp xảy ra trong cộng đồng gốc Pakistan, Banladesh và Ấn Độ.

Ép buộc hôn nhân bao gồm cả giam cầm, hành hung, bắt cóc, lạm dụng tình dục.

Thủ tướng David Cameron đã từng ví điều này với 'bắt nô lệ giữa ban ngày' và nói sẽ quyết tâm tìm cách giải quyết.

Luật mới buộc thân nhân phải tố cáo với chính quyền khi thấy hiện tượng cưỡng ép hôn nhân.

Ngoài ra, câu chuyện cũng nêu ra sự khác biệt văn hóa giữa một số cộng đồng di dân và dòng văn hóa chính ở Anh.