Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Xã hội sẽ chỉ tiêu tiền ảo?

Tác giả David Wolman cho rằng tiền mặt nên bị loại bỏ.

Cuốn sách của ông, 'The End of Money: Counterfeiters, Preachers, Techies, Dreamers- And The Coming Cashless Society', ca ngợi sử dụng thẻ ngân hàng và sự xuống dốc của tiền mặt.

Trong suốt một năm viết sách và không dùng tiền mặt, Wolman phát hiện rằng, tương lai của giao thương không chỉ là giấy và tiền xu.