Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ông Trần Văn Huỳnh nói về Con đường VN

Thân phụ của người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, ông Trần Văn Huỳnh, giải thích với BBC vì sao ông ủng hộ lời kêu gọi Phong trào Con đường Việt Nam, mặc dù nó đang bị nhiều chỉ trích.

Nhà hoạt động vì dân chủ vừa được trả tự do ở Việt Nam, ông Lê Thăng Long mới công bố lời kêu gọi thành lập "Phong trào Con đường Việt Nam" và một danh sách kèm thư mời tham gia, sáng lập phong trào này.

Cương lĩnh hành động của Phong trào dựa trên tác phẩm Con đường Việt Nam do ông Trần Huỳnh Duy Thức và Nhóm Nghiên cứu Chấn chủ trương.

Ông Trần Văn Huỳnh nói chuyện với BBC ngày 20/6.