Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Video biểu tình phản đối TQ ở Sài Gòn

Hàng trăm người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 01/07/2012.

Khẩu hiệu được hô vang: 'Hoàng Sa - Việt Nam, Trường Sa - Việt Nam'.

Theo blogger từ Huỳnh Ngọc Chênh từ Sài Gòn, 'công an, dân phòng và trật tự đô thị xuất hiện vô cùng đông, bao vây các bạn trẻ và bắt một số người lên xe.'

Nhiều người tham gia đã thận trọng nhấn mạnh, cuộc biểu tình là để ủng hộ Luật biển mới ban hành của Việt Nam.

Nguồn từ mạng xã hội YouTube.