Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Rước đuốc Olympics từ không trung

Ngày thứ 46 của cuộc rước đuốc được bắt đầu bằng cú bay trong không trung của ‘Người bay Phản lực’ đồng thời là diễn viên đóng thế Nick Macomber - ở Trung tâm Vũ trụ Quốc gia đặt tại Leicester.

Macomber đã bay cùng ngọn đuốc trước khi đáp xuống và chuyển tiếp cho cầu thủ Kevin Davies.