Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thể thao VN: 'Thuận lợi và khó khăn'

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL), ông Hoàng Tuấn Anh, đã có cuộc trò chuyện với BBC Việt Ngữ trong chuyến đi tới London dự Olympics 2012.

Trả lời câu hỏi về kế hoạch đầu tư lâu dài cho vận động viên VN, ông Hoàng Tuấn Anh cho biết điều ông gọi là "năm chương trình để chuẩn bị cho Olympic Brazil 2016".

"Chương trinh tuyển chọn vận động viên từ các đội tuyển quốc gia, mời chuyên gia và huấn luyện viên giỏi từ các nước sang huấn luyện, gửi đi nước ngoài để vận động viên có điều kiện nâng cao thành tích, giao cho các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng hay Nha Trang, nơi có các bộ môn có điều kiện phát triển mạnh để các địa phương có thể chủ động".

Ông Hoàng Tuấn Anh cũng nói về những thuận lợi và khó khăn của thế thao Việt Nam trong bối cảnh sự hỗ trợ của thời đào tạo từ Đông Âu và Liên Xô cũ không còn.