Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Biểu tình chống ô nhiễm tại TQ

Giới chức trách tại Trung quốc cho biết việc xây dựng một đường ống nước thải tại thành phố Khải Đông của Trung Quốc đã bị hủy bỏ sau khi xảy ra biểu tình chống lại tình trạng ô nhiễm.

Những người biểu tình đã xuống đường tại thành phố ở phía bắc Thượng Hải và xông vào phá các văn phòng của chính phủ.

Họ nói đường ống này, vốn được đề nghị xây dựng như một phần của nhà máy làm giấy, sẽ gây ra ô nhiễm cho vùng bờ biển của họ.

Trung Quốc đã chứng kiến sự giận dữ ngày càng gia tăng trước những thiệt hại môi trường sau ba chục năm phát triển kinh tế nhanh chóng.

Hàng ngàn người biểu tình đã lật đổ xe hơi và xông vào các văn phòng của chính phủ và ném tài liệu qua cửa sổ.