Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ăn chay mặc váy rau xanh vì Trái Đất

Tổ chức bảo vệ động vật PETA mặc váy bằng rau xanh cho người mẫu tại Hà Nội để nêu thông điệp môi sinh.

Sinh viên Đàm Hồng Loan đã mặc váy bằng rau xà - lách và nói về cách chuyển từ ăn thịt nhiều sang ăn chay.