Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

APEC căng thẳng bàn chuyện biển Đông

Lãnh đạo của các cường quốc, đặc biệt là Trung Quốc hứa sẽ đầu tư để đẩy mạnh nền kinh tế khu vực và toàn cầu bằng việc thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng nội địa, cắt giảm nợ công và không đưa ra rào cản giao thương mới.

Văn bản bàn thảo chung cũng nhấn mạnh nỗ lực kiềm giữ tiền tệ mất giá và sẽ thúc đẩy tiến tới tỉ giá giao dịch thuận lợi cho thị trường chung.

Trong cuộc họp Trung Quốc cũng bác bỏ những cáo buộc của Mỹ trong việc phá giá các mặt hàng xuất khẩu khi giữ giá trị tiền tệ ở mức thấp.

Bên cạnh những đồng thuận về chính sách giảm thuế quan đối với các loại mặt hàng thân thiện môi trường, hội nghị không đưa ra được tiếng nói chung khi bàn đến tranh chấp lãnh hải trong khu vực.

Phát biểu về vấn đề này, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói, "đây là lúc để tất cả chúng ta cùng nỗ lực giảm căng thẳng và làm mạnh thêm mối quan hệ ngoại giao."