Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Xếp hạng ngân hàng VN ‘chỉ để tham khảo’

Công ty phân loại năng lực cạnh tranh của 32 ngân hàng thương mại VN nói nghiên cứu của mình có thiếu sót và chỉ nên xem việc xếp hạng này ở dạng tham khảo.

Trong thư ngỏ đăng trên trang web của công ty, TS. Nguyễn Hữu Nam, Phó Chủ tich Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2012 nói “do các nguyên nhân chủ quan và khách quan trong điều kiện thực tế, nghiên cứu không thể tránh khỏi những thiếu sót”.

“Chúng tôi đã áp dụng những phương pháp đánh giá của thế giới vào điều kiện Việt Nam mà chưa tính đến đặc thù của thị trường tài chính ngân hàng trong nước. Đây là thiếu sót của Ban biên soạn và Hội đồng khoa học của CRV Index”, ông Nam viết trong thư ngỏ.

Trong khi đó một đại diện từ Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp (CRV) nói với BBC ngày 12/09 rằng “Đánh giá về năng lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam còn có điểm chưa chính xác có thể có do thông tin đầu vào từ nguồn số liệu chưa đầy đủ và độ minh bạch của thông tin đầu vào có thể chưa cao”.

Đại diện muốn ẩn danh này nói thêm rằng “Chúng tôi khẳng định rằng có một số đơn vị và nhà báo cũng có nhầm lẫn ở chỗ đánh giá năng lực cạnh tranh nó khác với đánh giá tín nhiệm và ở đây chúng tôi chỉ đánh giá năng lực cạnh tranh thôi”.