Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kỷ lục đi dây 1400 mét tại TQ

Người đi dây Adil Hoshur cùng hai học trò của mình đã lập kỷ lục thế giới mới với thành tích đi dây trên không trung dài 1400 mét ở một hẻm núi tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Ông Adil Hoshur 41 tuổi và hai học trò là Ayshem Guli và Shatyr đã đi hết dây chăng cách mặt đất 350 mét mà không có thiết bị bảo hiểm nào.

Adil Hoshur bắt đầu tập đi dây từ rất bé khi mới 10 và đã lập 5 kỷ lục Guinness.

"Darwaz" , (có nghĩa là đi trên dây trên không trung) là màn biểu diễn cổ truyền của người Uygur tại vùng tự trị Uygur ở Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc.