Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Diễn đàn Asean về Biển Đông

Các quan chức ngoại giao cao cấp của Asean họp tại Philippines để tìm hướng hợp tác và giải quyết bất đồng tại Biển Đông.

Trong ba ngày, Diễn đàn Hàng hải Asean sẽ tập trung vào các chủ đề an ninh hàng hải, cướp biển và bảo đảm tự do lưu thông trong các vùng biển chung.