Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Rất buồn nếu Hội nghị 6 không đạt kết quả'

Trong lúc các ủy viên trung ương Đảng C̣ông sản Việt Nam đang mật nghị đằng sau cánh cửa khép kín tại Hà Nội, một số đảng viên lão thành đã bày tỏ những hy vọng vào hội nghị quan trọng này.

Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nói với BBC rằng ông kỳ vọng nhiều.

"Tôi kỳ vọng giải quyết một số vấn đề bức xúc xã hội đang quan tâm như tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Mong giải quyết được một bước," ông nói.

Ông cho biết là công việc phê và tự phê trong Đảng hiện giờ 'chỉ mang tính hình thức và thiếu đi nội dung'.

Ông hy vọng hội nghị 6 sẽ chỉ ra được 'một mớ nào đó thôi' các cán bộ suy thoái và hy vọng sẽ làm từng bước.

"Nếu đặt kỳ vọng lớn hơn thì sẽ thành ra thất vọng vì cũng không đạt được gì đâu bởi vì nhiều quá rồi (cán bộ suy thoái). Bây giờ giật mình tỉnh giấc mà làm thì làm sao mà giải quyết được," ông nói.

"Suy thoái đã kéo dài mấy chục năm, từ giải phóng đến giờ. Bây giờ đùng một cái một đợt này làm sao ráo rẽ được. Tắm một lần hổng sạch nổi đâu. Tắm nhiều lần và chịu tắm mới sạch. Còn không hoặc tắm lớt lác thì sẽ không tới đâu," ông nói thêm.

Ông cho biết ông sẽ rất buồn nếu Hội nghị trung ương 6 không đạt kết quả như mong muốn.

"Hậu quả của nó thì không thể nói trước được," ông nói.