Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Việt Nam trả tự do cho người bán dâm

Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ chính thức bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm 2013, mà trong đó không còn đề cập tới việc đưa người hành nghề mại dâm vào các Trung tâm giáo dục xã hội như trước đây nữa mà chỉ bị áp dụng biện pháp hành chính (tức phạt tiền và được phép về nhà).

Thế nhưng từ ngày 2/7/2012, thực hiện Nghị quyết số 24 của Quốc Hội đồng, thời với việc không đưa những người này vào các trung tâm giáo dục, nhiều cơ sở trên khắp cả nước đã và đang thực hiện việc thả những người đã hiện đang bị giữ trong các trung tâm này, theo ông Lê Đức Hiền, Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội.