Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ủy viên TƯ Đảng nhận xét sau Hội nghị 6

Ông Ksor Phước, Ủy viên TƯ Đảng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu sau lễ bế mạc Hội nghị Đảng 6:

"Các đồng chí trong Bộ chính trị kiểm điểm rất cụ thể, chi tiết, rất nhiều thông tin lần đầu tiên chúng tôi biết được…"

"Thái độ tiếp thu của các đồng chí trong Bộ Chính trị trước Ban Chấp hành Trung ương là rất thành khẩn và nghiêm túc."

"Sau khi phân tích và tiến hành biện pháp hết sức dân chủ là bỏ phiếu kín với kết quả thống nhất rất cao, Ban chấp hành Trung ương không xem xét kỷ luật Bộ chính trị và không kỷ luật đối với một đồng chí do Bộ chính trị thống nhất đề nghị đưa ra Trung ương để xem xét kỷ luật."