Bộ Chính trị 'thất bại' tại Hội nghị 6

Cập nhật: 13:52 GMT - thứ ba, 16 tháng 10, 2012

Media Player

Nhà kinh tế Lê Đăng Doanh nói nên ghi nhận lời xin lỗi của Đảng nhưng ông trông chờ hành động tiếp theo.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Kinh tế gia Lê Đăng Doanh, người từng là cố vấn kinh tế cho các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết ông đã theo dõi rất kỹ lưỡng tường thuật buổi bế mạc Hội trung Trung ương Đảng lần thứ 6 hôm thứ Hai ngày 15/10.

Trao đổi với BBC từ Hà Nội, ông nói ông ghi nhận lời xin lỗi của Ban chấp hành trung ương trước toàn Đảng toàn dân nhưng ông trông chờ hành động tiếp theo của Đảng.

"Nhận khuyết điểm trước toàn Đảng toàn dân là điều đáng hoan nghênh, đáng trân trọng, chứng tỏ Đảng đã cân nhắc suy nghĩ rất nhiều," ông nói, "Nhưng nhận lỗi rồi thì phải sửa như thế nào có dẫn đến xử lý gì không."

"Đảng chỉ có thể thuyết phục được dân bằng những hành động cụ thể, bằng những cải thiện cụ thể, bằng những tiến bộ rõ rệt cho đời sống người dân và xử lý khiếu kiện đất đai và xử lý vấn đề tham nhũng," ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông nói ông không hiểu 'lý do đích thực' của việc Đảng nhận khuyết điểm nhưng không kỷ luật.

Ông không đồng ý với việc Đảng cho rằng do 'các thế lực thù địch xuyên tạc, chống ph́a' nên không xử lý kỷ luật.

"Có thế lực thù địch nào làm giảm tăng trưởng kinh tế của đất nước đâu, đẩy lạm phát tăng cao đâu, làm cho tham nhũng sâu rộng đến thế đâu. Trong các bài diễn văn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đâu chỉ ra việc thế lực thù địch làm suy thoái đạo đức đâu," ông lập luận.

Ông cũng chỉ ra một điều 'chưa có tiền lệ' tại Hội nghị trung ương 6 là việc Ban chấp hành Trung ương bác đề xuất xin nhận kỷ luật và yêu cầu kỷ luật 'một ủy viên Bộ chính trị' mặc dù được toàn bộ Ḅô chính trị thống nhất đưa ra.

"Bộ Chính trị là một tập thể ưu tú nhất trong các ủy viên trung ương," ông giải thích,"14 người như vậy mà không thuyết phục được các ủy viên trung ương."

Tuy nhiên, ông nhìn nhận Hội nghị trung ương 6 là 'nỗ lực rất nghiêm túc' của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc chỉ đạo phê bình và tự phê bình.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.