Kỷ niệm 56 năm khởi nghĩa Budapest

Cập nhật: 14:45 GMT - thứ tư, 24 tháng 10, 2012

Media Player

Hàng trăm nghìn người xuống đường tại Budapest để kỷ niệm 56 năm cuộc nổi dậy chống Liên Xô thất bại ở Hungary.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Có đến 200 ngàn người tham dự các cuộc tuần hành tại thủ đô Budapest của Hungary, kỷ niệm 56 năm ngày cuộc khởi nghĩa chống Liên Xô thất bại.

Đây đã trở thành sự kiện truyền thống, diễn ra hàng năm. Nhưng năm nay, các cuộc tuần hành lớn hơn thường lệ.

Thủ tướng Vikto Orban đã có bài diễn văn tấn công mạnh mẽ vào việc Liên hiệp châu Âu can thiệp vào các quan hệ nội bộ của nước này.

Hàng chục ngàn người chống chính phủ cũng tổ chức các cuộc tuần hành riêng rẽ.

Cựu lãnh tụ Gordon Bajnai nổi lên như một ứng viên chống đối nổi bật của ông thủ tướng.

56 năm về trước, các cuộc tuần hành như thế này đã diễn ra bên bờ sông Danube, mở đầu cho cuộc khởi nghĩa. Hôm nay, những sự kiện này đang mở đầu cho cuộc vận động tranh cử 2014.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.