Cử tri người Việt và bầu cử Mỹ

Cập nhật: 15:07 GMT - thứ tư, 31 tháng 10, 2012

Media Player

TS. Đinh Xuân Quân nhận định về những vấn đề đặt ra cho cử tri người Mỹ gốc Việt trong bầu cử tổng thống 2012.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

TS. Đinh Xuân Quân, từ tiểu bang California, nhận định về những vấn đề đặt ra cho cử tri người Mỹ gốc Việt trong bầu cử tổng thống 2012.

Tự nhận là một cử tri độc lập và một cây bút viết các bài phân tích về bầu cử Mỹ cho cộng đồng, ông cho biết một số khác biệt giữa Tổng thống Barack Obama và ông Mitt Romney.

Ông cũng bình luận về thay đổi trong các thế hệ cử tri người gốc Việt trong lựa chọn đảng Cộng hòa hay Dân chủ.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.