Tôi muốn được đóng góp cho cộng đồng

Cập nhật: 16:52 GMT - thứ sáu, 2 tháng 11, 2012

Media Player

Ông Phát Bùi, ứng viên cho ghế Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, nói với BBC ông muốn được đóng góp cho cộng đồng.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ông Phát Bùi, ứng viên cho ghế Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, California, nói với BBC ông muốn ra tranh cử để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng người Việt nói riêng và người Mỹ nói chung.

Trong cuộc phỏng vấn với Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt, ông Phát Bùi, doanh gia và hiện là Chủ tịch Ủy Ban Quy Hoạch Garden Grove, mô tả điều ông gọi là "tôi từng yểm trợ cho các ứng viên người Việt ra tranh cử".

"Tuy nhiên nếu chỉ đứng ngoài lề thì khả năng đóng góp của tôi là hạn hẹp hơn nên tôi quyết định ra tranh cử"

Ông Bấm Phát Bùi định cư ở Minneapolis, Minnesota, năm 1975, rồi sau đó học đại học với chuyên ngành toán, vật lý, và kỹ sư điện.

Sau đó ông chuyển về sống ở Garden Grove vào năm 1984. Năm 1996, ông thành lập công ty NetResult, chuyên cố vấn kỹ thuật và quản trị giúp các cơ quan chính phủ và công ty lớn.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.