'Trung Đông luôn nghi ngờ Mỹ'

Cập nhật: 19:00 GMT - thứ ba, 6 tháng 11, 2012

Media Player

Tiến sĩ Phương Mai nói Trung Đông là luôn nghi ngờ Mỹ do đó người dân sẽ vẫn đặt dấu hỏi lớn cho người tổng thống mới của Mỹ.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trong cuộc phỏng vấn với BBC tiếng Việt tại trụ sở BBC ở London, Tiến sĩ Phương Mai mô tả điều bà gọi là bản chất của Trung Đông là luôn nghi ngờ Mỹ.

"Nhiều trẻ em ở Trung Đông ngay từ nhỏ họ đã học một cách nhìn Mỹ như kẻ thù tiềm năng thay vì người bạn tiềm năng"

"Do đó nếu ông Obama hay ông Romney thắng cử thì người dân tại Trung Đông đều đặt một dấu hỏi rất lớn cho người tổng thống mới của Mỹ"

Tiến sỹ Nguyễn Phương Mai, dạy Đàm phán Đa văn hóa tại ĐH khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan, hiện đang thực hiện một chuyến Bấm hành trình dọc Trung Đông để nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của Hồi Giáo.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.