'Tôi không trông chờ điều gì thay đổi'

Cập nhật: 11:24 GMT - thứ tư, 7 tháng 11, 2012

Media Player

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nói Đại hội 18 Đảng CS Trung Quốc khó mang thay đổi gì cho quan hệ Việt-Trung.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nói Đại hội 18 Đảng CS Trung Quốc khó mang thay đổi gì cho quan hệ Việt-Trung.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.