''Chủ tịch nước không quyết định hộ Thủ tướng?'

Cập nhật: 16:59 GMT - thứ năm, 8 tháng 11, 2012

Media Player

Chuyên gia luật hiến pháp PGS Nguyễn Cảnh Hợp bình luận về sửa hiến pháp liên quan tới tăng quyền chủ tịch nước và biên độ sửa hiến pháp.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Chuyên gia luật hiến pháp, PGS. TS Nguyễn Cảnh Hợp, chủ nhiệm khoa Luật Hành chính, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, bình luận về việc sửa Hiến pháp liên quan tới tăng quyền lực của Chủ tịch nước và biên độ sửa hiến pháp 1992 đang được Quốc hội Khóa XIII bàn thảo.

"Hiến pháp 1959 cũng quy định Chủ tịch nước có quyền chủ tọa các cuộc họp của Chính phủ trong trường hợp xét thấy cần thiết, thì cái này do Chủ tịch nước quyết định," ông nói với BBC Việt ngữ hôm 08/11/2012.

"Trong trường hợp nào phức tạp và có vấn đề gì lớn cần đến ý kiến của Chủ tịch nước, thì Chủ tịch nước phải chủ toạ, theo tôi điều đó cũng bình thường, trước kia đã có quy định."

"Chủ tọa không có nghĩa là ra quyết định cuối cùng mà theo tôi chủ tọa để nắm chắc tình hình, ý kiến của mỗi người thôi. Vẫn chủ tọa, nhưng xem xét và thống nhất ý kiến của tất cả mọi người với nhau như thế nào, chứ không phải là theo hay do ý của Thủ tướng."

Đánh giá chung về lần sửa Hiến pháp đợt này, ông Hợp nói: "Tôi cho rằng lần này sửa hiến pháp, thì đảng và nhà nước vẫn chưa có quyết định gì lớn. Hầu như các vấn đề lớn và cơ bản vấn giữ nguyên. Các sửa đổi là rất nhỏ."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.