Lão thành cách mạng phải đi ăn xin

Cập nhật: 17:05 GMT - thứ hai, 12 tháng 11, 2012

Media Player

Bà Nguyễn Thị Cúc, một lão thành cách mạng với nhiều năm phục vụ và huân chương kháng chiến hạng ba bị mất nhà và phải đi ăn xin

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bà Nguyễn Thị Cúc, một lão thành cách mạng với nhiều năm phục vụ và huân chương kháng chiến hạng ba bị mất nhà và phải đi ăn xin.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.