Thị trưởng người Việt đầu tiên tại Mỹ

Cập nhật: 10:41 GMT - thứ hai, 12 tháng 11, 2012

Media Player

Tân Thị trưởng Westminster, Trí Tạ, nói về quyền biểu tình của cử tri gốc Việt, thực trạng tội phạm và thất thu thuế tại thành phố đông người Việt.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trong cuộc Bấm phỏng vấn dành cho Nguyễn Hoàng của BBC Việt ngữ tại Quận Cam trước ngày bỏ phiếu 6/11/2012 vừa qua, ông Trí Tạ nói về lý do ông ra tranh cử ghế thị trưởng thành phố Westminster, tại Little Saigon, California.

Sau ngày bỏ phiếu, nghị viên Trí Tạ, 39 tuổi, đắc cử thị trưởng, với hơn 43% phiếu, trở thành thị trưởng dân bầu gốc Việt đầu tiên ở Mỹ.

Là thị trưởng, ông sẽ là người điều khiển các phiên họp hội đồng thành phố và ông nói “sẽ uy tín, về tâm lý phiếu mình bỏ mạnh hơn,” mặc dù thị trưởng cũng chỉ một phiếu như nghị viên khác.

Là thị trưởng, Trí Tạ, tên Việt Nam là Tạ Đức Trí, sẽ là người đại diện thành phố gần 90,000 dân này tại các cuộc họp với thị trưởng thành phố khác, với Orange County, hay với tiểu bang.

Thị trưởng cũng sẽ là người đi gặp các viên chức dân cử của tiểu bang, liên bang khi cần vận động điều gì đó cho thành phố. Ông sẽ chính thức nhậm chức ngày 12 tháng 12.

"Tập thể người Việt ở miền Nam California và ở đây rất yêu chuộng tự do và dân chủ nên chúng tôi có lập trường rất rõ ràng là tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam"

Trí Tạ, Thị trưởng Thành phố Westminster, California

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Trí Tạ cũng bình luận về thực trạng thất thu thuế của doanh nghiệp gốc Việt.

Trả lời câu hỏi của BBC rằng được biết doanh nghiệp và tiểu thương của người Việt có số lượng nhiều hơn so với các sắc dân khác nhưng đóng góp từ thuế của họ cho ngân sách lại ít hơn. Phải chăng là có thực trạng thất thu thuế? ông Trí Tạ cho biết:

Đây cũng là một thử thách của thành phố Westminster, tuy nhiên nếu chúng tôi may mắn được đắc cử chức thị trưởng thành phố Westminster thì chúng tôi sẽ có nhiều chương trình để khuyến khích giới tiểu thương để phát triển thương vụ và có các chính sách giúp giới tiểu thương để họ hiểu được tầm quan trọng của việc đóng thuế sẽ giúp lại cho sự phồn thịnh của thành phố như thế nào.

Bình luận về chủ đề biểu tình tại khu vực cộng đồng có đông người Việt, ông nói "Chúng tôi thấy các cuộc biểu tình đó và chúng tôi thường xuyên tham dự các cuộc biểu tình đó để thể hiện lập trường của mình một cách thật rõ ràng".

"Tập thể người Việt ở miền Nam California và ở đây rất yêu chuộng tự do và dân chủ nên chúng tôi có lập trường rất rõ ràng là tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam".

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.