Tham nhũng trong mắt giới trẻ Trung Quốc

Cập nhật: 20:12 GMT - thứ ba, 13 tháng 11, 2012

Media Player

BBC Việt Ngữ phỏng vấn thanh niên ở Trung Quốc về tham nhũng và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc chống tham nhũng.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tại Bắc Kinh, Vương Dũng, 26 tuổi, nói với BBC Việt ngữ về tham nhũng, rằng "gốc rễ của tham nhũng theo quan điểm của tôi, là lợi ích cá nhân".

"Khi các tầng lớp trong xã hội còn tồn tại thì nó cũng tồn tại. Nhưng chúng ta có thể dùng các biện pháp để giải quyết và hạn chế nó."

Còn với Từ Đoạn Bân, 19 tuổi, "có rất nhiều vấn đề về tham nhũng ở Trung Quốc và nó đang ngày càng nghiêm trọng hơn cùng với sự phát triển của Trung Quốc".

Khi BBC hỏi về việc liệu họ có cho là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng diệt tham nhũng, hai bạn trẻ bày tỏ lập trường khác nhau.

Vương Dũng trả lời: "Tất nhiên. Đặc điểm của chính trị Trung Quốc là lãnh đạo độc đảng với sự tham khảo ý kiến dân chủ từ các đảng khác. Nó cũng như là điều đang xảy ra ở Nga. Tham nhũng ở Nga rất nặng nề. Ai cũng biết điều đó."

Từ Đoạn Bân thì cho rằng: "Tất nhiên là không. Nhà nước sẽ chẳng bao giờ làm hết sức. Họ có thể làm tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ là nhà nước hiện nay đã làm hết sức rồi."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.