Thủ tướng làm dân hiểu sai Đảng?

Cập nhật: 10:44 GMT - thứ năm, 15 tháng 11, 2012

Media Player

Giáo sư Thuyết nói cách trả lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chuyện ông chỉ làm việc Đảng giao khiến người dân hiểu nhầm Đảng.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nói cách trả lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chuyện ông chỉ làm việc Đảng giao khiến người dân hiểu nhầm Đảng.

Vị cựu đại biểu Quốc hội nói về nguyên tắc không có đảng nào trên thế giới ngăn cản đảng viên từ chức khi không làm được việc.

Và khi quan chức đổ trách nhiệm cho Đảng và cho tập thể người dân sẽ nghĩ rằng mọi vướng mắc đều nằm ở Đảng Cộng sản.

Giáo sư Thuyết cũng nói Quốc hội Việt Nam cần có quyết định khiển trách Chính phủ về những sai phạm trong điều hành kinh tế trong thời gian qua.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.