Dân Văn Giang không muốn một mất một còn

Cập nhật: 16:15 GMT - thứ sáu, 16 tháng 11, 2012

Media Player

Đại diện cho người dân Văn Giang nói họ muốn đạt được thỏa thuận với chủ dự án Ecopark chứ không muốn 'bên chết bên bị thương'

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Đại diện cho người dân Văn Giang nói họ muốn đạt được thỏa thuận với chủ dự án Ecopark chứ không muốn 'bên chết bên bị thương'.

Ông Phạm Hoành Sơn nói hàng ngàn hộ dân đang muốn tiếp tục được làm nghề truyền thống - trồng cây cảnh - trong khuôn khổ dự án đô thị sinh thái Ecopark.

Ông Sơn nói trồng cây cảnh là một phần của dự án và công ty thực hiện, Việt Hưng, sẽ không bị thiệt hại nhiều nếu để người dân đảm nhiệm phần việc này.

Ông Sơn nói đây là sự thỏa hiệp có lợi cho cả hai bên vì dự án được xây dựng trên những văn bản pháp luật sai trái và đáng ra cần phải hủy cả dự án.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.