'Nghe nỗi thống khổ của người dân'

Cập nhật: 16:16 GMT - chủ nhật, 18 tháng 11, 2012

Media Player

Tiến sỹ Nguyễn Quang A kể về cảm tưởng của ông khi trực tiếp xuống thăm gặp người dân Văn Giang, Hưng Yên hôm 18/11/2012.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tiến sỹ Nguyễn Quang A thuật lại cảm tưởng khi ông về thăm người dân đấu tranh đòi đất trong dự án Ecopark ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm 18/11/2012.

Ông nói với BBC Việt ngữ: "Có thực sự đi xuống dưới đó nghe bà con người ta kể những chuyện thì mới có thể hiểu được nỗi thống khổ của người dân ở đó."

"Có nhiều ba con người ta kể suốt 8 năm nay người ta đã thực sự bị hành hạ như thế nào về chuyện đất đai."

Cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phản biện Chính sách Độc lập (IDS), đã tự giải thể, xác nhận với BBC rằng ông không thấy có đại biểu quốc hội nào đáp ứng lời mời của người dân để về thăm và tiếp xúc với những cử tri ở ba xã Phụng Công, Xuân Quan và Cửu Cao đang khiếu nại về đất đai.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.