'Sở hữu chéo VN không qua máy lọc'

Cập nhật: 16:52 GMT - thứ năm, 22 tháng 11, 2012

Media Player

Kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói công tác giám sát kém dẫn đến thiệt hại kinh tế vì sở hữu chéo

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho biết trên thế giới, hình thức sở hữu chéo bị hạn chế và giám sát chặt chẽ, cụ thể là các cá nhân không được sở hữu quá 5% trong một ngân hàng, không được dùng những người được ủy quyền để mua hay khống chế cổ phần tại ngân hàng.

Việc các công ty và tập đoàn kinh tế đầu tư hoặc sở hữu ngân hàng, rồi lại dùng ngân hàng đó để đầu tư vốn cho các dự án của mình mà không qua giám định hiệu quả kinh doanh cũng bị cấm.

"Luật Việt Nam thì có nhiều nội dung phù hợp với hình thức quốc tế, nhưng riêng phần giám sát và hành pháp thì còn rất sơ sài và vì vậy đã có những lỗ hổng lớn," ông Doanh nói.

"Ở Việt Nam, có những cá nhân, tập đoàn Nhà nước sở hữu, đầu tư vào ngân hàng, rồi lại dùng ngân hàng đó đầu tư vốn vào lại vào dự án của mình, dẫn đến đầu tư kém hiệu quả và lâm vào tình trạng nợ khó đòi, khiến chất lượng tín dụng trở nên yếu kém."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.