Sức mạnh quân sự của Trung Quốc

Cập nhật: 15:00 GMT - thứ ba, 4 tháng 12, 2012

Media Player

Đẩy mạnh đầu tư quân sự trong thập niên qua khiến Trung Quốc đang nắm giữ lực lượng quân sự lớn nhất thế giới.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trung Quốc bắt đầu khoe mẽ sức mạnh quân sự của mình ở châu Á - kết quả của việc tăng đầu tư vào quân sự trong suốt một thập niên.

Lãnh đạo mới lên của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, hiện đang nắm trong tay lực lượng chiến đấu lớn nhất thế giới, với khoảng 2.3 triệu lính, trong các ngành như không quân, hải quân và lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung Quốc khoe tàu sân bay mới trong cuộc tập trận gần đây, đồng thời cũng cho mở chốt quân sự trên vùng đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Với các cuộc tập trận ngày càng nhiều trên Thái Bình Dương, tham vọng quân sự của Trung Quốc cũng đang tìm cách cất cánh.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.