Putin uốn nắn báo chí Nga thế nào?

Cập nhật: 13:26 GMT - thứ tư, 5 tháng 12, 2012

Media Player

BBC nhìn vào các hoạt động của ông Putin tác động đến truyền thông Nga trong đợt tranh cử với phe đối lập và ản hưởng của luật kiểm duyệt.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Kể từ khi Vladimir Putin thắng cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, điện Kremlin bắt đầu trả đũa các phong trào biểu tình nổi lên từ cuộc tranh chấp bầu cử nghị viện năm 2011.

Truyền thông do nhà nước kiểm soát đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này, chẳng hạn như cho chiếu loạt phim bôi nhọ lãnh đạo các cuộc biểu tình, coi họ là kẻ thù của chính phủ Nga.

Thông điệp chính mà truyền thông Nga muốn nhấn mạnh là việc phe đối lập được hỗ trợ bởi các chính phủ ngoại quốc.

Truyền thông tư nhân gặp phải khá nhiều sức ép khác nhau từ phía chính phủ trong giai đoạn bầu cử này, một số nhà báo nổi tiếng thậm chí bị mất việc hoặc phải bỏ việc.

Trưng cầu dân ý cho thấy phần lớn dân Nga ủng hộ chính phủ trong các vấn đề này.

Kết quả cuộc thăm dò do một trong những công ty khảo sát dân ý đứng đầu nước Nga cho thấy 58% số người tham gia ủng hộ luật mới đưa phỉ báng vào tội phạm hình sự, và 62% ủng hộ luật quản lý internet.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.