'Đã trở lại bình thường sau động đất'

Cập nhật: 11:43 GMT - thứ sáu, 7 tháng 12, 2012

Media Player

Xuân Quỳnh, sinh viên người Việt đang học tại Sendai cho BBC tiếng Việt biết mặc dù tại Sendai đo độ rung chỉ 5 độ nhưng cảm thấy rất mạnh.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Xuân Quỳnh, sinh viên người Việt đang học tại Sendai cho BBC tiếng Việt biết mặc dù tại Sendai đo độ rung chỉ 5 độ nhưng cảm thấy rất mạnh.

"Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến động đất mạnh như vậy nên rất sợ. Sau khi cảnh báo sóng thần hết rồi thì một số người cũng lo nguồn cung cấp lương thực và xăng bị ảnh hưởng nên cũng đã đổ đi mua để dự trữ". Xuân Quỳnh cho biết.

Quỳnh cho biết số bạn người Việt lên Facebook bàn tán rằng đây là trận động đất lớn nhất kể từ trận 11 tháng Ba năm ngoái. Ai cũng vừa sợ vừa lo trường hợp tương tự như lần động đất xảy ra khoảng một năm rưỡi trước".

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.