Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội 9/12

Cập nhật: 11:20 GMT - chủ nhật, 9 tháng 12, 2012

Media Player

Hàng trăm người tham gia biểu tình chống Trung Quốc ở trung tâm Hà Nội sáng ngày 9/12, nhưng nhanh chóng bị cảnh sát tới dẹp.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 9/12/2012 có hàng trăm người tham gia nhưng diễn ra ngắn ngủi.

Công an tới dẹp đoàn tuần hành và chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ đoàn biểu tình tan rã ở cả hai thành phố.

Căng thẳng tranh chấp chủ quyền biển đảo gia tăng sau khi Trung Quốc đưa ra mẫu hộ chiếu mới in bản đồ hình lưỡi bò, và nhất là vụ cắt cáp tàu của Việt Nam hôm 3/12/2012.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.