Nghị sỹ Ukraine ẩu đả trong quốc hội

Cập nhật: 16:34 GMT - thứ năm, 13 tháng 12, 2012

Media Player

Buổi họp quốc hội thứ hai của Ukraine kết thúc trong hỗn loạn, làm đình hoãn kế hoạch đưa ông Mykola Azarov làm thủ tướng kỳ II.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ngày họp thứ hai hôm 13/12/2012 của quốc hội Ukraine kết thúc trong cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Mâu thuẫn nổ ra trong cuộc bỏ phiếu bầu thành viên nghị viện giữa phe đảng đối lập và đảng cầm quyền.

Các nhóm nghị sỹ lao lên bục phát biểu, vật nhau trong đám đông hỗn loạn.

Mâu thuẫn này tạm thời làm đình hoãn kế hoạch đưa ông Mykola Azarov tiếp tục làm thủ tướng nhiệm kỳ hai.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.