Nhìn lại một thời đen tối

Cập nhật: 14:22 GMT - thứ năm, 20 tháng 12, 2012

Media Player

Cây bút Huỳnh Ngọc Chênh, đang sống ở Sài Gòn, nhận xét về tập một bộ sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Cây bút Huỳnh Ngọc Chênh, đang sống ở Sài Gòn, nhận xét về cuốn một bộ sách Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức.

Cuốn một, mang tựa Giải phóng, được phát hành dưới dạng sách điện tử từ đầu tháng 12 và đang gây chú ý mạnh mẽ từ độc giả trong ngoài nước.

Từng là thư ký tòa soạn báo Thanh Niên và hiện duy trì một trang blog về chính trị - xã hội, ông Chênh nói "có lẽ không nhà xuất bản" trong nước nào dám in tập một, dù phần lớn các sự kiện trong sách đã lùi xa.

"Có thể không ai làm gì anh Huy Đức, nhưng không ai dám xuất bản," ông nói.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.