Điều 4 nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng?

Cập nhật: 11:24 GMT - thứ năm, 3 tháng 1, 2013

Media Player

Ông Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập Hiến pháp, khẳng định điều 4 và nói ý kiến của dân sẽ được 'tiếp thu tối đa'.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bắt đầu từ ngày 2/1 năm 2013 cho đến hết ngày 31/3 năm 2013, người dân Việt Nam ở trong nước và Việt kiều ở nước ngoài được chính quyền mời gọi đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Hiến pháp mới thay thế cho Hiến pháp hiện hành có hiệu lực từ năm 1992.

Trao đổi với BBC, ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và là trưởng Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho biết các ý kiến đóng góp của người dân 'sẽ được tiếp thu tối đa'.

Ông nói ủy ban của ông sẽ trình Quốc hội xem xét 'tất cả các ý kiến khác nhau đối với một vấn đề nào đấy', chẳng hạn như 'có ý kiến tán thành, có ý kiến không tán thành, có ý kiến không quy định hoặc quy định khác'.

Và khi Quốc hội xem xét sẽ có báo cáo giải trình ý kiến nào tiếp thu, ý kiến nào không tiếp thu và lý do tại sao.

"Sẽ giải trình hết và cụ thể," ông nói.

Về điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ông Lý khẳng định 'đây cũng chỉ là một điều trong Hiến pháp và người dân có quyền góp ý'.

"Người dân có quyền góp ý với Đảng và Nhà nước và Đảng và Nhà nước làm tốt hơn công việc của mình," ông nói.

Ông nói rằng nội dung điều 4 đã được 'lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh' và 'thực tế hiện nay Đảng Cộng sản cũng khẳng định vai trò lãnh đạo'.

"Thực tế cuộc sống cũng yêu cầu liên tục khẳng định và giữ điều 4 và có bổ sung nội dung mới cho phù hợp," ông nói, "Đặc biệt nhấn ṃanh trách nhiệm của Đảng."

Ông Lý nêu lên một số bổ sung trong điều 4 như là 'Đảng liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của mình' và 'các tổ chức Đảng và Đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật'.

Khi được hỏi làm sao việc sửa đổi Hiến pháp lần này có thể lan tỏa đến từng người dân bình thường nhất, ông Lý nói rằng 'các phương tiện báo chí có trách nhiệm phản ánh ý kiến người dân' và 'người dân có thể gửi thư đóng góp trực tiếp'.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.