Một tính cách Quảng mạnh mẽ

Cập nhật: 09:09 GMT - thứ sáu, 11 tháng 1, 2013

Media Player

Nhà báo, blogger Trương Duy Nhất nói về ông Nguyễn Bá Thanh.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Dư luận gần đây nói nhiều về "hiện tượng Nguyễn Bá Thanh", nhất là sau khi ông Thanh được bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng.

Một trong những nhiệm vụ chính của ông là tham gia hoạch định đường lối chống tham nhũng.

Nhà báo, blogger Trương Duy Nhất, người nhiều năm công tác ở Miền Trung và tự cho là 'biết rõ ông Nguyễn Bá Thanh', nói rằng để có thể đáp ứng được kỳ vọng thì ông Thanh phải "lên được cao hơn chức trưởng ban nội chính".

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.