Những điều thú vị về giải Oscar

Cập nhật: 11:06 GMT - thứ sáu, 11 tháng 1, 2013

Media Player

Mời quý vị cùng BBC tìm hiểu về giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới, được tổ chức mỗi năm một lần.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Mời quý vị cùng BBC tìm hiểu về giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới, được tổ chức mỗi năm một lần.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.