"Đảng cộng sản phải tuân theo quy luật"

Cập nhật: 15:59 GMT - thứ hai, 14 tháng 1, 2013

Media Player

GS Nguyễn Minh Thuyết bình luận ý kiến của GS Hoàng Xuân Phú trên bài blog hôm 11/1/2013 và hy vọng Đảng biết tuân theo quy luật.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bình luận về bài viết có tựa đề "Hai tử huyệt của chế độ" do tác giả, Giáo sư Hoàng Xuân Phú đăng trên blog cá nhân của ông hôm 11/1/2013, nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho rằng cách đặt vấn đề của Giáo sư Phú "tuy hai mà chỉ là một."

Ông nói: "Giáo sư Phú đặt ra hai vấn đề mà ông gọi là 'tử huyệt,' nhưng tách ra làm hai cho rõ, chứ theo tôi hai vấn đề đó chỉ là một thôi. Đó là dân chủ."

Trong khi bài blog của tác giả được cho là 'nhạy cảm, mạnh mẽ và trực diện,' Giáo sư Thuyết cho rằng tác giả chỉ đáp ứng một chủ trương mới đây về tiếp thu ý kiến của nhân dân cho sửa đổi Hiến pháp hiện hành:

GS Thuyết nói: "Có lẽ đề tài bài viết của Giáo sư Phú được gợi ra từ việc lấy ý kiến của nhân dân, về bản Hiến pháp sửa đổi bắt đầu từ 01 tháng Giêng vừa rồi...

"Những vấn đề mà Giáo sư Hoàng Xuân Phú đặt ra, từ trước đến nay vẫn được cho là nhạy cảm, nhưng nay đặt vấn đề lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp sửa đổi, thì cũng không có vùng cấm nào cả."

Nhưng GS Thuyết cho rằng ý kiến đặt ra của tác giả bài blog và tiếp thu, sửa đổi của chính quyền là hai vấn đề khác nhau.

Giáo sư Thuyết tỏ hy vọng đảng CSVN nhận thức đúng "quy luật phát triển khách quan và biện chứng của lịch sử" để xác định đúng đắn vị trí của mình trong bối cảnh mới, cũng như cho rằng đảng cần biết cân nhắc và đặt quyền lợi của dân tộc, quốc gia lên trên hết.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.