'Ông Thiệu đã bỏ lỡ cơ hội hòa bình'

Cập nhật: 09:15 GMT - thứ sáu, 18 tháng 1, 2013

Media Player

Ở phần hai cuộc trao đổi nhìn lại hòa đàm Paris 1973, GS Ngô Vĩnh Long nói Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ lỡ cơ hội hòa bình.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ở phần hai cuộc trao đổi nhìn lại hòa đàm Paris 1973, GS Ngô Vĩnh Long, thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ, nói Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu cũng đã bỏ lỡ cơ hội hòa bình khi không tận dụng thời gian từ sau Hòa đàm để tận dụng 'lực lượng thứ ba.'

Ông nói Tổng thống Thiệu đã "sai lầm" khi sử dụng hơn 1 tỷ USD viện trợ của Hoa Kỳ sau khi ký kết hiệp định Paris để "tổ chức các cuộc hành quân" nhắm vào các lực lượng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, cũng như "đàn áp các thành phần thứ ba."

"Đáng nhẽ ông Thiệu phải dùng giai đoạn này để kéo ngưoiừ ta về ủng hội, thì ông đàn áp tất cả, kể cả đàn áp tướng Tôn Thất Đính," GS Long nói.

Sử gia tiếp tục nhấn mạnh việc cần thiết nhìn nhận lịch sử từ nhiều khía cạnh, tìm hiểu lý do và nhấn mạnh, theo ông, việc này để "giúp đi tới một nước Việt Nam hòa hợp, hòa giải và hòa bình" sau cùng.

Về phía bên thắng cuộc, ông cho rằng chính quyền cộng sản sau 30/4/1975 lẽ ra nên "tin những người ở Miền Nam hơn" vì như vậy theo ông sẽ giúp họ "có sự tự tin hơn."

Mở đầu phần hai cuộc trao đổi với BBC, Giáo sư Long khẳng định việc sử dụng vũ lực sau hòa đàm Paris 1973 để kết thúc chiến tranh và việc bỏ qua các cơ hội "hòa hợp dân tộc" đã để lại hậu quả nghiêm trọng là sự "chia rẽ" sâu sắc trong lòng dân tộc và đất nước lâu dài.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.