'TQ lợi nhiều nhất từ chiến tranh VN'

Cập nhật: 12:01 GMT - thứ hai, 21 tháng 1, 2013

Media Player

Trong phần cuối cuộc trao đổi nhìn lại sự kiện Hòa đàm Paris 1973, GS Ngô Vĩnh Long kết luận Trung Quốc "hưởng lợi nhất" từ cuộc chiến VN.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trong phần cuối cuộc trao đổi với BBC nhìn lại Hòa đàm Paris 1973 sau 40 năm, Giáo sư Ngô Vĩnh Long đưa ra kết luận Trung Quốc chính là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến Việt Nam.

Ông cũng cho rằng chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã thiếu "khôn ngoan" khi gây chiến với các lực lượng của CS Bắc Việt và Mặt Trận Dân tộc Giải phóng ở miền Nam Việt Nam, cũng như quay lưng, bỏ qua và thậm chí "đàn áp lực lượng thứ ba."

Sử gia cho răng chính quyền Tổng thống Thiệu đã "đi ngược" và không 'đọc được' chuyển hướng chính sách của Hoa Kỳ trong bối cảnh cường quốc đồng minh này muốn rút khỏi Việt Nam để tập trung cho các trọng tâm chính trị toàn cầu khác ở Trung Đông và Israel, cũng như đã đi đêm với TQ và Liên Xô.

Cũng trong phần cuối cuộc trao đổi gồm 3 phần này, GS Long đã nhìn lại vai trò của các nhân vật đàm phán như Lê Đức Thọ và Kissinger.

Ông cho rằng miền Bắc Cộng sản đã có ưu thế ngay từ đầu ở hòa đàm khi đặt nhân vật "thứ hai" của Đảng vào bàn đàm phán, trong khi chính quyền Miền Nam của ông Thiệu đã không có một người tương nhiệm có vị thế tương tự.

Về Kissinger, học giả từ Đại học Main Hoa Kỳ cho rằng nhân vật này không hề 'phản bội đồng minh' như bị một số ý kiến chỉ trích, mà chỉ 'phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ mà thôi."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.