'Chiếm Hoàng Sa, Mỹ đồng lõa'

Cập nhật: 10:49 GMT - thứ ba, 22 tháng 1, 2013

Media Player

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ có hành vi 'đồng lõa' với Trung Quốc khi Hoàng Sa bị cưỡng chiếm ngay sau Hiệp định Paris.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đã có hành vi "đồng lõa" với Trung Quốc khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của Chính quyền Sài Gòn, chỉ non một năm sau khi Hiệp định Paris được ký kết.

Trao đổi với BBC Việt ngữ nhân nhìn lại 40 năm Hòa Đàm Paris (1973-2013), sử gia, Tổng thư Ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nói:

"Hành động của Mỹ là một sự đồng lõa," và ông đặt câu hỏi: "Có phải là sự tiếp tay, phối hợp với nhau chăng" khi được hỏi vì sao Hoa Kỳ không có sự can thiệp hoặc thông tin cho Việt Nam Cộng hòa, một quốc gia được cho là đồng minh của họ ở Đông Nam Á trong cuộc chiến chống lại "Làn sóng Đỏ" của Chủ nghĩa Cộng sản.

Sử gia cho rằng sau khi có một "nước Việt Nam thống nhất," Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục có hành vi "bao vây" Việt Nam, với Trung Quốc thậm chí đã tiến hành chiến tranh ở Biên giới phía Bắc Việt Nam, còn Hoa Kỳ "đứng sau lưng Pol Pot".

Ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh bài học lớn nhất mà Việt Nam cần rút ra là Việt Nam cần "tự mình định đoạt số phận của mình" vì theo ông "chừng nào không giữ được độc lập, tự chủ" thì chừng đó "khó đạt được mục tiêu của mình."

Sử gia cũng cho rằng không nên coi Hiệp định Paris 1973 là một văn bản "có giá trị vĩnh cửu".

Ông đánh giá hiệp định này không phải là một "hiệp định đình chiến" hoàn toàn khi nó chỉ "đình chiến" giữa chính quyền Cộng sản Bắc Việt và đồng minh của họ ở Miền Nam là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam với Hoa Kỳ.

Theo ông, hiệp định không quyết định "đình chiến" giữa Hà Nội và đồng minh với chính quyền Sài Gòn.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.