Hoàng tử Harry nơi chiến trường

Cập nhật: 14:34 GMT - thứ ba, 22 tháng 1, 2013

Media Player

Hoàng tử Harry nói về thời gian 5 tháng đánh nhau với phe Taleban ở Afghanistan trong vai trò phi công lái trực thăng Apache.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hoàng tử Harry của Anh vừa rời Afghanistan trở về nước sau khi hoàn thành năm tháng điều động ra chiến tuyến.

Trong thời gian anh ở Afghanistan, các máy quay truyền hình đã được phép ghi hình trong khi anh phục vụ với quân hàm đại uý mang tên Henry Wales.

Các hãng truyền thông đã đồng ý chờ đợi cho tới khi anh kết thúc nhiệm vụ trở về mới công bố các hình ảnh.

Các báo Anh chạy tin 'Hoàng tử Harry bắn giết Taliban' nhưng trong phần video này, anh chỉ nói về vai trò phi công xạ thủ trên trực thăng Apache.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.