'St Petersburg, thành phố của tôi'

Cập nhật: 13:40 GMT - thứ sáu, 1 tháng 2, 2013

Media Player

BBC giới thiệu St Petersburg, từng có tên Lenigrad, một thành phố đang đi tìm bản sắc riêng ở nước Nga.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

BBC giới thiệu St Petersburg, từng có tên là Lenigrad, một thành phố đang đi tìm bản sắc riêng ở nước Nga thời nay, nằm trong loạt chương trình 'Thành phố của tôi' tức 'My City'.

Chương trình về nhiều đô thị trên thế giới gồm cả phim về thành phố Sài Gòn đã được chiếu trên kênh truyền hình BBC World.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.