Dấu tích của Hồ Chí Minh ở Newhaven

Cập nhật: 16:49 GMT - thứ năm, 14 tháng 2, 2013

Media Player

Newhaven ở phía Nam nước Anh muốn đưa tên nhà cách mạng Việt Nam vào banner giới thiệu thị trấn.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Newhaven thuộc quận Sussex, Anh Quốc nói họ tìm ra dấu tích rằng người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã từng làm việc trên tuyến phà qua lại nối thị trấn này với Dieppe bên Pháp.

Nay Newhaven muốn đưa tên vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam vào một số trong loạt các tấm banner đặt trong thị trấn, bên cạnh tên tuổi của những người nổi tiếng khác từng có thời gian lưu lại nơi này.

Bài tường thuật BBC Tiếng Việt sản xuất từ nguồn tư liệu của BBC nội địa Anh Quốc.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.