Chuyên gia quốc tế đánh giá Bắc Hàn

Cập nhật: 15:21 GMT - thứ hai, 25 tháng 2, 2013

Media Player

Bắc Hàn qua nhận xét của chuyên gia chống phổ biến vũ khí hạt nhân và nhà xã hội học Triều Tiên hiện đại.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

BBC phỏng vấn hai chuyên gia về những động thái quân sự gần đây của Bắc Hàn và ảnh hưởng liên quan tới các nước trong khu vực và thế giới.

Cô Andrea Berger, chuyên gia nghiên cứu chống phổ biến vũ khí hạt nhân cho rằng rất khó để xác định xem lãnh đạo Kim Jong-un nguy hiểm tới mức nào trong tương lai.

Tuy nhiên, "nếu ông ta vẫn duy trì việc Bắc Hàn sẽ không nghe theo chỉ đạo từ bất kỳ ai, việc đàm phán nhằm đạt tới ổn định trong khu vực sẽ rất khó khăn."

Từng đến thủ đô Bình Nhưỡng cách đây không lâu, chuyên gia hạt nhân nói việc người dân Bắc Triều Tiên có điện thoại di động để liên hệ với nhau là "rất tiến bộ", "trước đây chưa có".

Nhà xã hội học và chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên hiện đại, ông Aidan Foster Carter cho rằng, Bắc Hàn có rất nhiều vấn đề đáng lo ngại như quyền con người, nạn đói, và thử hạt nhân là "hành động rất khiêu khích".

Ông Aidan nhận xét Bắc Hàn là một nước "đặc biệt trên thế giới, đi một mình một đường, chỉ làm những gì mình thích."

"Do quan niệm riêng của họ về an ninh, và vì họ không yên tâm nếu không có vũ khí hạt nhân."

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.