Lenin 'biết thở' ở Moscow

Cập nhật: 15:34 GMT - thứ tư, 27 tháng 2, 2013

Media Player

Một bảo tàng ở Moscow bỗng đông khách hẳn nhờ có tượng lãnh tụ cộng sản một thời bằng sáp biết nằm thở như người đang ngủ.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một bảo tàng tư nhân ở trung tâm triển lãm Moscow đang được nhiều người nhắc đến do bức tượng Lenin bằng sáp.

Bức tượng lãnh tụ một thời của Liên bang Xô Viết đặt trong phòng tối, bằng đúng cỡ người thật, hai tay bắt chéo nhau đặt trên ngực, trông giống thi hài của Lenin trong lăng ở quảng trường Đỏ.

Điều đặc biệt là, bức tượng có thể thở đều đều, như một người đang nằm ngủ, và toàn bộ thân dưới trùm vải đen, tăng thêm không khí cho khách xem triển lãm.

Ngoài tượng thở Lenin, bảo tàng cũng có tượng và các bộ sưu tập đồ vật thời Xô Viết.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.