Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tự do báo chí ở Miến Điện

Hồng Nga tìm hiểu về tự do báo chí ở Miến Điện khi nước này đang bước đi trên con đường cải cách dân chủ.

Bắt đầu từ năm ngoái, nền báo chí Miến Điện sau gần 50 bị gần như bóp nghẹt đã đón nhận những làn gió mới của tự do.

Tháng Tám năm 2012, chính quyền của Tổng thống Thein Sein loan báo xóa bỏ kiểm duyệt báo chí. Các cơ quan truyền thông ở trong nước có thể đăng tải bất cứ điều gì mà không bị kiểm duyệt, tuy nếu phạm lỗi có thể bị kỷ luật.

Báo chí nước ngoài cũng đã được phép vào hoạt động ở trong Miến Điện. Lần đầu tiên trong cả nửa thế kỷ nay, các đồng nghiệp của chúng tôi ở ban tiếng Miến Điện Thế giới vụ đã có mặt tại Rangoon để làm việc mà không ai cấm đoán.

Bắt đầu từ 1 tháng Tư này, tư nhân ở Miến Điện có thể xuất bản báo ngày, điều mà từ trước tới nay mới hạn chế trong hai tờ nhật báo của chính phủ.