'Vừa bảo dân mở miệng, đã lại bịt miệng'

Cập nhật: 16:52 GMT - thứ năm, 7 tháng 3, 2013

Media Player

GS Tương Lai cho rằng Đảng Cộng sản 'nói một đằng, làm một nẻo' trong việc kêu gọi nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

GS Tương Lai cho rằng Đảng Cộng sản 'nói một đằng, làm một nẻo' trong việc kêu gọi nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp.

Ông là một trong những người tham gia Kiến nghị 72 đòi một Hiến pháp "mang lại tự do hạnh phúc cho các thế hệ hiện tại và tương lai".

Sau những phát biểu răn đe của giới lãnh đạo chóp bu, ông Tương Lai cho rằng "vừa mới nói dân mở miệng ra, ngay sau đó lại bịt miệng dân".

Thời gian góp ý sửa đổi Hiến pháp vừa được kéo dài từ hạn 31/3 sang cột mốc mới là 30/9, theo văn bản được Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ký hôm 6/3.

Ông Nguyễn Sinh Hùng nói trong Công thư rằng các địa phương sẽ tiếp tục “tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp”.

Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét để thông qua Hiến pháp mới tại kỳ họp tháng 10 năm nay.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.